M&M Dent (saveti)

MLEČNI ZUBIĆI

Mlečni zubici počinju da niču oko šestog meseca starosti deteta. Nicanje prvih zuba pre četvrtog meseca je prerano, a posle dvanaestog meseca zakasnelo nicanje. Roditelji ne treba da budu zabrinuti ako se kod mališana ne pojave mlečni zubi pre prvog rođendana, jer vreme nicanja mlečnih zuba zavisi od deteta. Kod većine dece se prvi zub pojavi između četvrtog i osmog meseca. Mlečnih zuba ima dvadeset – centralni i bočni sekutići, očnjaci i prvi i drugi mlečni molar.

M&M Dent (saveti)

PRVI ZUBIĆI

Prvi zubići se moraju redovno prati. Veoma je važno da usta budu čista, još u najranijem periodu života, dok dete sisa. Roditelji mogu sa komadom sterilne gaze natopljene u prokuvanu vodu da prebrišu detetu usta. Takođe je važno da cucla bude čista.

Prve zubiće i desni deci roditelji treba da čiste sterilnom gazom ili silikonskom četkicom. Početkom treće godine, kada niknu svi mlečni zubi, počinje se sa upotrebom četkice i paste za zube da bi ih naučili pravilnoj tehnici održavanja oralne higijene. Pranje zuba pastama koje sadrže fluor jedan je od najčešćih i najsigurnijih načina prevencije karijesa. Idealna koncentracija fluora u pastama za zube morala bi da bude između 1000 i 1500 ppm i uvek je naznačena na pakovanju. Deca treba da koriste malu količinu paste veličine zrna graska.